Condiții de utilizare


CONDIȚII GENERALE

PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR FURNIZATE DE CĂTRE COMERCIANT

I. CADRU GENERAL
1.  Prezentul document conţine Condiţiile generale conform cărora COMERCIANTUL oferă servicii UTILIZATORILOR/CUMPĂRĂTORULUI prin intermediul magazinului online vrpro.ro. Aceste condiţii sunt obligatorii pentru toţi UTILIZATORII/CUMPĂRĂTORII. Apăsând butonul "Sunt de acord", UTILIZATORUL/ CUMPĂRĂTORUL consimte, acceptă pe deplin şi se angajează să respecte prezentele Condiţii generale. 
2. Identificarea UTILIZATORULUI/ CUMPĂRĂTORULUI pentru declarația cu care acceptă Condițiile generale precum și pentru plasarea comenzilor se face prin stocarea unor fişiere de jurnal pe serverul lui vrpro.ro, adresa IP a UTILIZATORULUI/CUMPĂRĂTORULUI, precum şi orice alte informaţii.
3. Produsele, care sunt disponibile pe site-ul vrpro.ro, nu constituie o ofertă cu caracter legal obligatoriu, ci reprezintă mai degrabă un catalog online demonstrativ a cărui funcție este de a descrie linia de produse oferite.
4. După apăsarea butonului "Confirm comanda", UTILIZATORII/ CUMPĂRĂTORII consimt achiziţionarea bunurilor aflate în "coşul de cumpărături". Această acţiune are un caracter legal obligatoriu. UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL primeşte o confirmare a comenzii şi primind această confirmare se consideră că contractul este încheiat. Contractul este încheiat când trimiteți comanda sau când o confirmați.
5. COMERCIANTUL își rezervă dreptul de rezilia livrarea unei comenzi confirmate dacă bunurile nu sunt  disponibile. Dacă bunurile nu sunt în stoc, în timpul săptămânii de lucru COMERCIANTUL anunţă UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL privind faptul că stocul este epuizat printr-un mesaj la adresa de e-mail specificată de Cumpărător sau la numărul de telefon specificat. În cazul în care a fost făcut un transfer către contul COMERCIANTULUI, cumpărătorul va putea alege între recuperare, refuzul contractului sau printr-o comandă de înlocuire. 
6. Limba contractului este română şi plăţile vor fi efectuate în lei românești cu/fără TVA sau în euro dacă plata se face prin Paypal.


II. LIVRARE

7. Riscul de deteriorare a/pierdere a bunurilor în timpul livrării revine CURIERULUI. Imediat după predarea bunurilor de curier de la COMERCIANT se ridică riscul care se transferă către UTILIZATOR/CUMPĂRĂTOR. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru întârzieri, dacă sunt cauzate de Curier sau de un alt furnizor.
8. Imediat după livrare bunurile trebuie examinate cu atenție de către UTILIZATOR/CUMPĂRĂTOR sau de o persoană autorizată. Orice daune, lovituri şi alte prejudicii ar trebui să fie raportate imediat COMERCIANTULUI. În cazul în care se constată prezenţa unor daune care au fot produse în timpul transportului produsului, COMERCIANTUL nu este responsabil pentru serviciile de garanție pentru acest produs. În cazurile în care COMERCIANTUL a specificat în scris data și ora de livrare concrete, această declarație are caracter angajator. În caz de adresă, persoană de contact și/sau telefon incorecte sau false la depunerea cererii, COMERCIANTUL nu este angajat de nicio obligație privind executarea comenzii.
8a. La predarea bunurilor UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL sau o persoană terţă semnează documentele însoţitoare. Ca parte terță se consideră orice persoană care nu este titularul cererii, dar acceptă bunurile livrate şi se află la adresa menționată de cumpărător. 
În caz de refuz la primirea bunurilor, cu excepţia cazurilor descrise mai jos, refuzul este considerat ca nefondat şi Cumpărătorul datorează plata costurilor de livrare și de returnare a bunurilor. În cazul în care clientul nu este găsit la termen de executare a livrării la adresa specificată sau nu se oferă acces şi condiţiile pentru a transfera bunurile la termen, COMERCIANTUL este eliberat de obligaţia lui de a livra bunurile comandate.
8b. Când bunurile livrate nu corespund cu cele comandate de cumpărător şi aceasta poate fi determinată prin examinare obișnuită, 
UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL poate solicita ca bunurile livrate să fie înlocuite cu cele corespunzătoare din cererea lui în termen de 24 de ore de la primire.


III. TERMENE DE GARANȚIE 

COMERCIANTUL oferă un document de garanţie cumpărătorilor săi pentru un bunurile achiziționate, dacă un astfel de document a fost prevăzut de fabricantul bunului. În document sunt descrise: adresele şi numerele de telefon ale reparatorilor autorizaţi pentru bunul achiziționat, condițiile de garanție ale centrelor de service respective sau ale producătorilor, perioada de garanție pentru bunul achiziționat de UTILIZATOR/CUMPĂRĂTOR.


IV. PREȚURI

9. Prețurile afișate pe site includ ambalare.  Dacă bunurile sunt expediate în afara teritoriului României, UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL trebuie să plătească toate taxele vamale etc., asociate cu exportul.

V. Drepturile și obligațiile UTILIZATORULUI/CUMPĂRĂTORULUI

10. Utilizatorul/cumpărătorul are posibilitatea de a vizualiza şi /după înregistrare/ de a comanda bunurile de pe magazinul online vrpro.ro.

11. UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL are dreptul de a fi informat despre starea comenzii sale.
12. UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL poartă întreaga responsabilitate pentru protecţia numelui de UTILIZATOR şi a parolei precum şi pentru toate acţiunile efectuate de acesta sau de o parte terţă utilizând numele de UTILIZATOR şi parola. UTILIZATORUL este obligat să notifice imediat COMERCIANTUL în caz de acces neautorizat prin utilizarea numelui de UTILIZATOR şi a parolei acestuia şi întotdeauna când există un risc de o astfel de utilizare. 

13. Utilizatorul este obligat să plătească preţul comenzii sale în de modul descris pe site-ul vrpro.ro.

14.  Orice UTILIZATOR, indiferent dacă este cumpărător sau nu, se angajează folosind serviciile: 

• să nu încalce şi să respecte drepturile fundamentale şi libertățile cetățenilor şi drepturilor omului din Constituţia şi legile României și din actele internaționale recunoscute; 
• să nu aducă atingere reputaţiei altcuiva şi să incite la schimbării violente ale ordinii constituţionale, la comitere de infracţiuni, la violenţă asupra persoanei sau la instigare la ură rasială, dușmănie naţională, etnică sau religioasă; 
• să nu încalce interesele sau drepturile oricăruia materiale sau nemateriale, absolute sau relative, cum ar fi dreptul de proprietate, dreptul de proprietate intelectuală etc.;
• să se conformeze legislaţiei naționale, legilor străine, principiilor de moralitate și bună morală şi eticii internetului când folosesc serviciile furnizate de vrpro.ro; 
• să notifice COMERCIANTUL imediat pentru orice caz de încălcare comisă sau găsită în timpul folosirii serviciilor oferite; 
• să nu încarce, trimită, transmită, distribuie sau utilizeze în orice mod şi să nu pună la dispoziția terților software, programe de calculator, fişiere, aplicaţii sau alte materiale care conţin viruşi, sisteme de control de la distanţă neautorizate ("troieni"), coduri de calculatoare sau materiale destinate să întrerupă, împiedice, diminueze sau limiteze funcţionarea normală a hardware-ului calculatorului, a software-ului sau a echipamentelor de telecomunicații sau având ca scop accesul neautorizat la resurse străine sau la software; 
• să nu efectueze acţiuni periculoase; 
• să despăgubească COMERCIANTUL şi terţii pentru toate daunele şi beneficiile ratate, inclusiv cheltuielile şi onorariile achitate avocaţilor în urma unor litigii și/sau despăgubiri plătite terţilor în legătură cu site-uri web, hiper-link-uri, materiale sau informaţii pe care UTILIZATORUL le-a folosit, a pus pe serverul, a trimis, a distribuit, a pus la dispoziția terților sau a pus la dispoziţie prin intermediul magazinului online vrpro.ro încălcând legea, prezentele condiții generale, buna morală sau etica Internetului;
14а.  Cumpărătorul este obligat să indice numărul de telefon corect şi valabil, adresa de livrare şi adresa de e-mail corectă, să achite preţul bunurilor, să plătească costurile de livrare, dacă aceasta nu este gratuită și să ofere acces şi posibilitatea de a primi produsul. Dacă nu este indicat în mod explicit că livrarea este gratuită, acesta se consideră datorată.


VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMERCIANTULUI

15. COMERCIANTUL nu are obligaţia nici posibilitatea obiectivă să controleze modul în care UTILIZATORII folosesc serviciile oferite. 
16. COMERCIANTUL are dreptul, dar nu obligaţia de a păstra materialele şi informaţiile localizate pe serverul vrpro.ro.  
17. COMERCIANTUL are dreptul ca, în orice moment, fără a notifica UTILIZATORUL/CUMPĂRĂTORUL, în cazul în care cel din urmă utilizează serviciile încălcând acești termeni şi condiţii, precum şi la discreţia COMERCIANTULUI să anuleze, suspende sau modifice serviciile prestate în legătură cu utilizarea site-ului. COMERCIANTULUI nu-i revine responsabilitatea față de UTILIZATORi sau terți pentru daune suportate şi beneficii ratate în urma încetării, suspendării, modificării sau restricţionării serviciului, a ștergerii, modificării, pierderii, ne-autentificării, inexactității sau a incompletitudinii informațiilor, materialelor sau comunicărilor transmise, folosite, stocate sau puse la dispoziţie prin intermediul site-ului vrpro.ro.
17а. După primirea plății, COMERCIANTUL se angajează să transfere UTILIZATORULUI/CUMPĂRĂTORUL proprietatea bunurilor comandate de la acesta, să trimită la termen produsul comandat, să verifice starea tehnică a fiecărui produs înainte de a fi trimis (dacă aceasta este posibilă fără a compromite integritatea ambalajului). 

18. COMERCIANTULUI nu-i revine responsabilitatea privind daunele cauzate de software, hardware sau echipamente de telecomunicații, sau privind pierderea de date care rezultă din materiale sau din resurse, căutate, încărcate sau utilizate în orice mod cu ajutorul serviciilor prestate. Sfaturile, consilierea sau asistenţa prestate de către profesioniştii şi angajaţii COMERCIANTULUI în legătură cu utilizarea serviciilor de către UTILIZATORi nu presupun nicio răspundere sau obligaţie pentru COMERCIANT. Societatea nu este răspunzătoare pentru inacuratețea informaţiilor privind produsul specificate de fabricantul produsului.

19. COMERCIANTUL are dreptul de a colecta şi de a folosi informaţiile despre UTILIZATORII/CUMPĂRĂTORII săi, indiferent dacă aceștia sunt înregistrați sau nu.

20. Informațiile prevăzute la articolul precedent pot fi folosite de COMERCIANT, cu excepţia cazului de dezacord explicit al Utilizatorului trimis la următoarea adresă electronică info@vrpro.ro. COMERCIANTUL culege şi foloseşte informaţiile pentru a îmbunătăţi serviciile oferite. Toate scopurile cu care COMERCIANTUL va folosi informațiile se vor conforma legislaţiei naționale, instrumentelor internaționale aplicabile şi bunei-credințe. 

21. COMERCIANTUL nu este răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului contract în cazul în care COMERCIANTUL nu a putut prevedea şi nu a fost obligat să prevadă - inclusiv cazurile de evenimente aleatorii, probleme cu reţeaua globală de Internet şi de furnizare a serviciilor în afara controlului COMERCIANTULUI.  

22. COMERCIANTUL are dreptul de a instala pe calculatoarele UTILIZATORILOR cookie-uri (cookies). Cookie-urile sunt fişiere text care sunt salvate de la pagina de Web pe hard disk-ul UTILIZATORULUI şi permit recuperarea de informaţii privind Utilizatorul, identificându-l şi permițând urmărirea acțiunilor lui, paginile de Internet vizitate, hiper-link-uri utilizate, informaţiile pe care le folosește sau salvează etc.


VII. DATE PERSONALE

23. COMERCIANTUL garantează UTILIZATORULUI/CUMPĂRĂTORULUI confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor cu caracter personal. Acestea nu vor fi utilizate, oferite sau aduse la cunoştinţa terţilor decât în cazurile şi în condiţiile stabilite în aceste Condiţii generale. COMERCIANTUL protejează datele personale ale UTILIZATORULUI/CUMPĂRĂTORULUI pe care le-a aflat după completarea formularului electronic pentru cererea de cumpărare, iar această obligație încetează în cazul în care acesta a oferit date incorecte. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile din prezentele Condiții generale, COMERCIANTUL poate utiliza datele cu caracter personal ale cumpărătorului numai în scopurile prevăzute în acord. Orice alte scopuri pentru care datele sunt utilizate se vor conforma legislaţiei naționale, instrumentelor internaționale aplicabile, eticii Internetului, principiilor de moralitate și bunei morale.

23a COMERCIANTUL își asumă angajamentul să nu dezvăluie date personale ale cumpărătorilor terți - autorităţilor publice, societăților comerciale, persoanelor fizice şi altora, în niciun caz, decât dacă a primit acordul explicit scris de la UTILIZATOR/CUMPĂRĂTOR, când informațiile sunt solicitate de organele statului sau persoane oficiale, care, conform legislaţiei în vigoare, au dreptul de a solicita şi de a colecta astfel de informaţii. COMERCIANTUL este obligat să furnizeze informaţiile conform legii.


VIII. MODIFICĂRI

24. Condiţiile generale pot fi modificate în orice moment de către COMERCIANT, care are dreptul de a modifica caracteristicile serviciilor prestate şi prezentele condiţii generale inclusiv pe baza modificărilor din legislaţie. COMERCIANTUL este obligat să anunțe UTILIZATORUL/CUPĂRĂTORUL de modificările la Condiţiile generale publicând o notificare  la un loc vizibil de pe site-ul său privind modificările și dând timp suficient pentru a se familiariza cu acestea. După termen, în cazul în care Utilizatorul nu a declarat că respinge schimbările, se consideră angajat cu ele. În cazul în care UTILIZATORUL a declarat în limitele perioadei date că nu este de acord cu modificările, atunci COMERCIANTUL are dreptul de a suspenda sau a înceta imediat să presteze serviciile UTILIZATORULUI.


IX. TERMINOLOGIE

25. Prin "UTILIZATOR/CUMPĂRĂTOR" se înțelege orice persoană care a încărcat pagina Web vrpro.ro pe calculatorul său.

26. "Comanda" reprezintă bunurile selectate şi toate celelalte atribute asociate cu metoda de livrare şi de plată a bunurilor de către UTILIZATOR/CUMPĂRĂTOR.

27. Magazinul online vrpro.ro este deținut de COMERCIANT.

28. Toate disputele dintre părţi vor fi soluționate într-un spirit de înţelegere şi bunăvoinţă. În cazul în care nu se ajunge la un acord, toate disputele restante, inclusiv litigii apărute sau în legătură cu interpretarea acestuia, invaliditatea, executarea sau rezilierea, precum şi disputele privind completarea lacunelor în acest contract sau adaptarea lui la circumstanţele nou apărute, vor fi rezolvate de către instanţa competentă conform procedurii Uniunii Europene privind litigiile civile transfrontaliere. Mai multe informații aici.